Otvoreni smo!

Počeli smo sa radom!

Preduzete su sve mere predostrožnosti, uključujući dezinfekciju opreme, sprava i prostora. Na ulazu u naš prostor postavljeno je sredstvo za dezinfekciju obuće i ruku, kao i unutar njega na označenim mestima.

Zahvaljujemo svim našim vežbačima što se pridržavaju propisanih mera!

VAŽNO

Svi klijenti su u obavezi da primenjuju preporučene mere zaštite (maska, rukavice, ubrus).

Drugi o nama:

Blic: MASKA, TEGOVI, PA ALKOHOL